มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 1.1
Quidlab etda certificate